перевищення

перевищення
с
excess, exceeding, excelling, superiority

перевищення адміністративної влади — administrative excess

перевищення влади — exceeding one's authority

перевищення дозволеної швидкості — speeding violation

перевищення кредиту (у банку) — overdraft

перевищення службових повноважень — abuse of power


Українсько-англійський словник. - ИТФ "Перун". . 2009.

Look at other dictionaries:

 • перевищення — я, с. Дія за знач. перевищити …   Український тлумачний словник

 • перевищення — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

 • бюджетний надлишок — перевищення доходів місцевого бюджету над його нормованими видатками, що підлягає вилученню до бюджету вищого рівня …   Словник бюджетної термінології

 • бюджетний профіцит — перевищення доходів бюджету над його видатками …   Словник бюджетної термінології

 • дефіцит — у, ч. 1) Перевищення видатків над доходами; збиток. •• Дефіци/т бюдже/ту перевищення витрат бюджету над його доходами. Дефіци/т валово/го націона/льного проду/кту різниця між потенційним та фактичним створеним валовим національним продуктом (ВНП) …   Український тлумачний словник

 • сальдо — невідм., с. 1) Різниця між надходженням (дебетом) і видатком (кредитом) бухгалтерського обліку. •• Акти/вне (позити/вне) са/льдо перевищення надходження над видатком у торговельному чи платіжному балансі. Де/бетове са/льдо перевищення підсумкових …   Український тлумачний словник

 • бюджетний — а, е. Стос. до бюджету. •• Бюдже/тна дисциплі/на обов язковий порядок перерахування платежів до бюджету та витрачання бюджетних асигнувань. Бюдже/тна ініціати/ва право членів парламенту вносити зміни у представлений урядом проект бюджету.… …   Український тлумачний словник

 • зверх — I присл., рідко. Те саме, що зверху I 3). II прийм. з род. в., рідко. Сполучення з прийм. зверх виражають: Просторові відношення: 1) Уживається на означення предмета, поверх якого, на якому хто , що небудь розміщується. Кількісні відношення: 2)… …   Український тлумачний словник

 • понад — рідко пона/ді, пона/до, прийм., з оруд. і знах. відмінками. Сполучення з по/над виражають: Просторові відношення: 1) Уживається на позначення предмета, особи, місця: а) вище від яких міститься, рухається хто , що небудь, відбувається або… …   Український тлумачний словник

 • премія — ї, ж. 1) Нагорода (перев. грошова) за успіхи чи заслуги в певній галузі діяльності, за досягнення кращих результатів у чому небудь (у змаганні, конкурсі тощо). || також зі сл. перша, друга і т. ін. Грошова винагорода за кращий твір у галузі науки …   Український тлумачний словник

 • бюджетний дефіцит — 1. величина перевищення видатків бюджету над його звичайними доходами. У процесі визначення розміру Бюджетний дефіцит державні позики в джерелах доходів не враховуються. 2.фінансовий результат по бюджетним операціям у розмірі перевищення видатків …   Словник бюджетної термінології

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”